4 دانشجو

دوره در حال حاضر دارای سیصد کلمه و اصطلاح است. هر کلمه و اصطلاحی را نمی دانستید می توانید در انتهای دروس کامنت بگذارید. دوره شامل تابلوها به صورت تصویری می باشد.

در حال آپدیت دوره هستیم به زودی پی دی اف به قسمتهای مختلف اضافه می شود.

ریال 30,000,000