2 دانشجو

این کتاب چند سطحی می باشد مناسب برای زبان آموزانی است که در سطح b1,b2 , c1 هستند.

این کتاب شامل یازده درس می باشد.

دوره هنوز تکمیل نیست.

ریال 8,000,000